Kontakt

Kancelarija
Dobračina 33
Beograd

e-mail: office@vanex.rs
tel. 011 2688 865

Vanex, distribucija visokokvalitetnih ekoloških proizvoda

Magacin
Zemunska 174
Dobanovci
u okviru firme: InterEuropa

e-mail: magacin@vanex.rs
tel. 063 1653 119

Zoran Vuković
Komercijalista

063 109 7275
zoran@vanex.rs

Ivica Maček
komercijalista

063 229 073
ivica@vanex.rs

Vladan Miličević
komercijalista

069 411 4452
vladan@vanex.rs