Distribucija svetskih marki

poznatih boja i lakova, sirovina za hemijsku industriju, plastične ambalaže i proizvodnja lepkova.